Ferro Bell. Exposició d’escultures

Amb objectes trobats, amuntegats o perduts, sorgits del no-res ens retrobem de bell nou amb l’univers perdut del joc, on cal saber transformar la forma objectiva en fantasia i saber entreveure més enllà de la realitat que es deixa tocar, un món oníric on viuen éssers plens de formes, corbes, textures, colors, màgia i fantasia.

Ferro Bell. Exposició d’escultures

A partir d’objectes trobats, amuntegats o perduts, sorgits del no-res ens retrobem de bell nou amb l’univers perdut del joc, on cal saber transformar la forma objectiva en fantasia i saber entreveure més enllà de la realitat que es deixa tocar, un món oníric on viuen éssers plens de formes, corbes, textures, colors, màgia i
fantasia (…)

Drap Art
Festival Internacional d’Art
Sostenible de Catalunya

Participació amb diverses escultures en el Festival Internacional d’Art Sostenible.
Drap Art
L’objectiu d’aquest any és donar una ullada als problemes socials, ecològics i ambientals dels mars, per tal d’aconseguir respostes col·lectives cap a un desenvolupament més sostenible. (…)

Ferro Bell. Exposició d’escultures

En Jordi Palli sempre ha tingut traça a retrobar la paraula que habita encallada als
objectes trobats, amuntegats o perduts, bàsicament en aquest entorn rural que
l’atrau i que admira, i despertar-ne a la seva pallissa-taller l’ànima que du
incrustada a la pell, i fer-ne pregunta que ens qüestionarà quan hi instal·lem la
mirada, en atracció, en instant, en temps retrobat. (…)